zebranie ogólne mieszkańców osiedla nr 3 - przy strzelnicy

Zarząd Osiedla nr 3 Przy Strzelnicy zaprasza wszystkich mieszkańców na Zebranie Ogólne, które odbędzie się 23 września 2021 roku o godzinie 18.00 (w pierwszym terminie) lub o godzinie 18.15 (w drugim terminie) w Zespole Szkół przy ul. Krasickiego 16.

Proponowany porządek obrad:
 
1. Rozpoczęcie zebrania: przywitanie gości, stwierdzenie quorum, wybór protokolanta.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres ostatnich 12 miesięcy.
3. Informacja o inicjatywach planowanych do końca 2021 roku.
4. Dyskusja oraz podjęcie uchwały dotyczącej podziału środków na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Osiedla w 2022 roku (12.282,66 zł).
5. Dyskusja oraz podjęcie uchwały dotyczącej podziału środków w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych w 2022 roku (77.941,4 zł).
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie Zebrania.

Na bieżąco informacja na temat Zebrania można śledzić również na naszym Facebooku (klik)