O NAS

PODSTAWA PRAWNA

Statut
Uchwała nr LXIX/835/18 z dnia 5 czerwca 2018 r. Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie nadania statutu Osiedlu Nr 3 „Przy Strzelnicy” w Mosinie

 

Kadencja
2019-2024 ( 5lat)

 

 

 

SKŁAD ZARZĄDU OSIEDLA NR 3

Przewodniczący Zarządu
Łukasz Grzybak

Członkowie
Paulina Kubacka
Konrad Tuszewski
Michał Kleiber
Piotr Otomański
Przemysław Mocek

 

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Aktywizujemy mieszkańców i włączamy ich w życie Osiedla, zachęcamy do „wyjścia” z domów i zaangażowania się w różnego rodzaju przedsięwzięcia.

Reprezentujemy Mieszkańców przed 0rganami gminy m. in. poprzez spotkania z burmistrzami, składanie pism i wniosków czy udział w komisjach i sesjach Rady Miejskiej.

Inicjujemy przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności mające na celu m. in. integrowanie mieszkańców oraz poprawę jakości przestrzeni wspólnych.

Mimo, że nie do końca jest to nasze zadanie to staramy się dbać o tereny gminne we własnym zakresie kosząc trawy, malując ławki czy sprzątając okolicę.

Opiekujemy się gminnym placem zabaw przy ul. Kalinowej. Regularnie go kosimy, sprzątamy i planujemy działania mające na celu poprawę stanu technicznego znajdujących się tam urządzeń.