Dziś sadzimy żywopłot wokół psiego parku!

Jednym z najważniejszych elementów podjętej współpracy Stora Enso z Osiedlem nr 3 „Przy Strzelnicy” jest to, że zainicjowana została przez Pana Tomka, jednego z mieszkańców naszego osiedla, a jednocześnie pracownika tej firmy. Projekt polegający na zazielenieniu części wielofunkcyjnego miejsca dedykowanego mieszkańcom Mosiny i okolic, znajdującego się nad Kanałem Mosińskim, jest przykładem, że można, warto a wręcz należy szukać aktywnego dialogu również z firmami działającymi . Jego wymiernym efektem jest ufundowanie 150 sztuk sadzonek (buk pospolity fagus sylvatica oraz buk purpurowy fagus sylvatica purpurea). Dodatkowo do akcji sadzenia, w ramach wolontariatu pracowniczego, włączy się 10 pracowników mosińskiego Zakładu Stora Enso.

Wspólny projekt wzmocni relacje między naszymi pracownikami, a społecznością lokalną w Mosinie. Stora Enso oraz pracownicy Zakładu, w większości mieszkańcy Mosiny oraz sąsiadujących miejscowości, zawsze chętnie wspierają i włączają się w inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, uwzględniające potrzeby lokalnej społeczności. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Zakładem lub za pośrednictwem pracowników Stora Enso. Każda inicjatywa zgłaszana przez lokalną społeczność, która jest zgodna z wartościami Stora Enso zostanie przez nas rozpatrzona.” – mówi Tomasz Bochenek, Dyrektor Zakładu Stora Enso w Mosinie.

Dla nas jest to kolejny mały kroczek w realizacji planu, jakim jest stworzenie naprawdę wyjątkowego miejsca na mapie Mosiny. Cieszymy się, że poza władzami gminy, mieszkańcami czy organizacjami pozarządowymi wspierać zaczyna nas lokalny biznes. Wierzymy, że przecieramy szlaki, którymi pójdą inni i dzięki nawiązywaniu międzysektorowej współpracy będziemy zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość 🙂 

Co więcej, sadzonki zostały zakupione w szkółce działającej na terenie gminy Mosina, między innymi po to, żeby środki, jakie pojawiają się w naszej dyspozycji w jak największym stopniu zostawały tutaj, na miejscu i służyły mieszkańcom Gminy.

Więcej o O STORA ENSO:

Działająca w sektorze biogospodarki firma Stora Enso jest czołowym na rynkach światowych dostawcą rozwiązań odnawialnych w branży opakowań, biomateriałów, konstrukcji drewnianych i papiernictwa. Zatrudniamy ok. 23 000 osób i prowadzimy sprzedaż w ponad 50 krajach. Nasze akcje notowane są na giełdach w Helsinkach (STEAV, STERV) oraz w Sztokholmie (STE A, STE R).

Nasze materiały na bazie włókien są odnawialne, wytwarzane bez użycia surowców kopalnych i nadają się do recyklingu. Nasze rozwiązania stanowią niskowęglową alternatywę produktów wytwarzanych z ograniczonych zasobów naturalnych. Wierzymy, że wszystkie produkty, które dziś są wytwarzane z surowców kopalnych, jutro mogą być wytwarzane z drzew.

ZAKŁAD W MOSINIE

Zakład Stora Enso w Mosinie produkuje efektowne opakowania kaszerowane z zaawansowanym nadrukiem offsetowym oraz opakowania z tektury litej. Charakter działalności zakładu, wiąże się wyłącznie z zakupami surowca w postaci papieru i produkcją różnorodnych opakowań. Surowce stosowane w produkcji tego zakładu są przyjazne środowisku, odnawialne oraz w 100% poddają się recyclingowi.

WSPÓŁPRACA Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

Zaangażowanie we współpracę z lokalną społecznością jest dla nas bardzo ważne. W Stora Enso szanujemy kultury, obyczaje i wartości oraz aktywnie budujemy relacje, w celu wzmacniania wzajemnego zrozumienia. Wspieramy lokalne projekty, inicjowane zarówno przez naszych pracowników jak i społeczności lokalne na wiele sposobów np. angażując się w projekty środowiskowe oraz poprzez wolontariat pracowniczy.

Szerzej o współpracy Stora Enso z lokalną społecznością Community Stora Enso – Sustainability | Stora Enso

W 2020 roku działania Stora Enso skupione były głównie na wspieraniu lokalnych społeczności w walce z pandemią Covid-19. Szczegóły na temat podjętych inicjatyw znajdują się na Supporting local communities during the pandemic – News | Stora Ens