Badanie ankietowe uczestników sobotniej imprezy

Podczas otwarcia Zielonego Przylądka, w sobotę 21 sierpnia dzięki wsparciu młodych wolontariuszy przeprowadzono pośród uczestników tej imprezy badania ankietowe. Korzystając z metody PAPI czyli wywiadu bezpośredniego z użyciem arkusza ankiety wolontariusze zadali uczestnikom imprezy 5 pytań zamkniętych. W badaniach wzięły udział  32 osoby. Przedstawione poniżej wyniki nie sumują się zawsze zgodnie z ilością ankiet gdyż część respondentów nie odpowiadała na wszystkie zadane pytania.

Arkusz ankiety wyglądał tak:

Dzień dobry, reprezentuję Zarząd Osiedla nr 3 Przy Strzelnicy w Mosinie. Prowadzimy badania związane z terenem na jakim się znajdujemy. Chcielibyśmy zadać Pani/Panu kilka pytań, ankieta jest anonimowa i potrwa około 3 minut.

Jak często odwiedza Pani/Pan to miejsce?

 • Pierwszy raz
 • Kilka razy w roku
 • Kilka razy w miesiącu
 • Nieomal codziennie

Czy zauważyła Pani/Pan zmiany jakie tutaj nastąpiły?

 • Tak, coś się zmieniło
 • Zmiany są ogromne
 • Nie zauważyłam/em zmian

O ile zmiany były zauważone to Pani/ Pana zdaniem kto się do nich przyczynił?

 • Zarząd Osiedla
 • Urząd Gminy
 • Inni ludzie i instytucje

Proszę uszeregować wg. Pani/Pani zadania najważniejsze strefy, urządzenia, sprzęty jaki powinny w tym miejscu się pojawić:

 • Plac zabaw
 • Strefa relaksu, hamaki, leżaki
 • Boiska sportowe
 • Pumptrack
 • Strefa gastronomiczna, grille, wędzarnie
 • Inne, jakie?

Czy może Pani/Pan zadeklarować swój udział w tworzeniu tego miejsca, pomoc w pracach ogrodniczych, porządkowych, montażowych, innych?

 • Tak
 • Nie
 • Nie wiem

A oto wyniki badań.

Nasi respondenci odwiedzają Zielony Przylądek najczęściej kilka razy w miesiącu. Takk odpowiedziało 14 osób, 11 było tutaj po raz pierwszy, 4 bywają tutaj nieomal codziennie, a 3 kilka razy w roku.

16 pytanych stwierdziło, że zastane zmiany są ogromne, 11 stwierdziło, że coś się zmieniło, 3 pytanych zmian nie zauważyło.

Zdaniem olbrzymiej większości pytanych do tych zmian przyczynił się Zarząd Osiedla, tak stwierdziło 25 pytanych, 2 uważało, że to zasługa innych osób i instytucji.

Wreszcie ważne pytanie dot. oczekiwań związanych z Zielonym Przylądkiem. Respondenci mieli uszeregować proponowane strefy, urządzenia, sprzęt jaki powinien się tutaj pojawić. Ranking powstał na podstawie przyznawanych punktów, za uznane najważniejsze urządzenie przyznano 6 pkt. za kolejne na liście 5, aż do 1.

Po podliczeniu punktacji ścisłą czołówkę tworzą strefa relaksu z leżakami i hamakami, która zdobyła 158 punktów, na drugim miejscu z wynikiem 142 pkt. znalazł się plac zabaw. 124 punkty zdobył pumptrack, 105 strefa gastronomiczna i 81 boiska sportowe. Nikt z pytanych nie wskazał własnego, innego niż wyżej wymienione pomysłu na zagospodarowanie Zielonego Przylądka.

19 ankietowanych zadeklarowało własny udział w kolejnych pracach na rzecz Zielonego Przylądka, 7 jeszcze nie ma zdania na ten temat, a 6 nie zadeklarowało własnego udziału w pracach.

Reasumując, wyniki badań jednoznacznie wskazują na trafny kierunek zagospodarowania tego terenu obrany przez Zarząd Osiedla nr 3 Przy Strzelnicy. Sukcesywne działania wspierane przez bezpośredni udział mieszkańców gwarantują końcowy sukces tego projektu.